SWEA Oslo

Arrangemang i Telemark

I Oslo har vi som bekant fått glädjen att utvidga området med Telemark. För ett tag sedan var det ett fint event med vandring i Bøkeskogen, och det kommer mer framöver.

Kontaktperson för eventen i Telemarksregionen är Maline Knutsen, och du når henne på sweaoslotelemark(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com