SWEA Oslo

Bildande av Nya Aktivitetsgrupper.

Bildande av Nya Grupper i SWEA Oslo.

swea-flickor

Vill du bilda en ny grupp ex bokcirkel.
• Ta kontakt med SWEA Oslos ordförande eller någon annan i styrelsen för information.
• Beslut om att gruppen får bildas tas på närmaste styrelsemöte
• Information sändes ut till medlemmarna

SWEA Oslos styrelse