SWEA Oslo

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till SWEA Oslo är på 400 NOK för 2017.

Medlemmar under 25 år betalar halv avgift.

Ny medlem efter 1 september 2017 betalar halv avgift av ordinarie medlemsavgift = 200 NOK.

Medlemsavgiften betalas till SWEA Oslos konto 90460507048.

SWEA Oslo betalar en avgift till SWEA International, för närvarande 30 USD/medlem. Efter 1 september halv avgift/medlem.

Dessutom betalar vi 2.50 EURO/medlem till vår region VEMA.