SWEA Oslo

Ny styrelse för SWEA Oslo 2015 blev vald på årsmötet 12 februari

Ny styrelse för SWEA Oslo 2015 blev vald på årsmötet 12 februari.

Vi önskar att få förslag på aktiviteter eller kanske en bra föredragshållare.

Ta kontakt med oss över mail.

 

Ordförande:
Camilla Olsson
sweaosloordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vice Ordförande:
Ann-Christin Harr
sweaosloviceordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sekreterare:
Birgitta Persson
sweaoslosekr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kassör:
Petra Askengren
sweaoslokassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Medlemsansvarig:
Birgitta Persson
sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programansvarig:
Anita Mathiesen
sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Styrelseledamot:
Lena Östling

Styrelseledamot:
Sonja Nielsen

Övriga poster

Revisor:
Kerstin Wollan
sweaoslorevisor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Revisorsuppleant:
Katarina Kaarbøe

Valberedning:
Lena Östling

Marie Thörnfeldt
sweaoslovalberedning1(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Marie-Anne Sekkenes
sweaoslovalberedning2(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Produktansvarig:
Camilla Olsson
sweaosloprodukt(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programkommitté:
sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Redaktionskommitté:
sweaosloredaktor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Webbredaktör:
Birgitta Persson
sweaosloweb(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Facebookadministrator:
Lena Östling
sweaosloweb(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ansvarig för utsändelser på mail och brev:
Birgitta Persson
sweaoslosekr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com