SWEA Oslo

SWEA Professional Oslo en grupp för alla Sweor

 

Välkommen till SWEA Professional Oslo!

SWEA Professional till webben

 

 

 

 

SWEA Professional Oslo bildades för att ge möjligheten att träffas, knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och lära oss mer om arbetslivet i landet vi bor i.

SWEA Professional  Oslo ska vara en resurs och ett forum för Sweor med särskilt intresse för kompetens- och affärsutveckling och för att bli mer professionella. Målet är ett kontaktskapande och aktivt nätverk där alla bidrar för att skapa en framtidsinriktad, kunskapsberikande och kompetens-givande mötesplats. Tillförsel av nya infallsvinklar och kunskaper i kombination med aktiv erfarenhetsutväxling ska gynna personlig utveckling, entreprenöranda och affärsmannaskap.

SWEA Professional Oslo passar både för yrkesarbetande Sweor och för de som vill arbeta eller av annat skäl söker yrkes/verksamhetsrelaterad utveckling. Det är en förutsättning att varje medlem är beredd att bidra aktivt för att göra nätverket livsdugligt och vitalt. En träff kan även innehålla föreläsningar eller studiebesök som kan inspirera eller ge bra information för ett yrkesverksamt liv i Norge samt skapa möjlighet att knyta kontakt med andra SWEA Professional avdelningar globalt.

https://swea.org/swea-professional/

Läs artikler om SWEA Professional från Svenska Dagbladet.

http://swealand.swea.org/documents/svd-20150402.pdf och

http://www.svd.se/naringsliv/sa-fixar-du-karriaren-utomlands_4448449.svd

 

Intresseanmälan och förfrågningar om nätverket sker till

sweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

eller

Kari Styren, tel. +47 906 66 994 – k.styren(Replace this parenthesis with the @ sign)online.no

Välkommen som medlem.