SWEA Oslo

Har du en vass penna och visst ordningssinne?

I SWEA Oslo är det sekreteraren som håller ordning på arkiveringen, ser till att mötesreferat blir skrivna och ger administrativt stöd till styrelsen.

Är du flink med dator, penna och hålslag så är den här rollen definitivt för dig. Du hjälper ordföranden i förberedelser och efterarbete i SWEA Oslos styrelsemöten, bidrar med hjälp vid utskick och annat där det behövs någon med lite struktur och stå-på-vilja för att få något gjort.