SWEA Oslo

Har du svenska barn i Norge?


2017-09-24

Då är kanske SWEA BUS (Barn Utomlands och Svenska språket) något för dig!

SWEA BUS är en projektgrupp inom SWEA som startades 2012 och jobbar med att vidareföra svenska språket hos barn som är födda utomlands. Eftersom det är ett projekt inom SWEA och inte en grupp har det begränsad livstid, och det nuvarande projektet avslutas i december 2017.

Projektet har två definierade syften:

  1. Att kartlägga de behov som svenska föräldrar har och får när de bor eller flyttar utomlands vad gäller deras barns svenskinlärning.
  2. Att skapa och förmedla information, utbildningar, tjänster och produkter som underlättar svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige.

Det här gör man genom att ge webinarer, genomföra workshops, skriva artiklar mm inom SWEAs olika lokalavdelningar.

Eftersom det nuvarande projektet avslutas till årsskiftet, söker SWEA Internationals styrelse en ny arbetsgrupp som vill hålla i trådarna för ett nytt BUS-projekt. Det kan antingen utformas efter nya synvinklar och idéer, eller följa i den tidigare arbetsgruppens fotspår, det är helt upp till de nya medlemmarna.

Är du själv intresserad eller känner någon medlem som skulle tycka det här vore roligt, kontakta: office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

För att läsa mer om projektet, klicka här.

T

Text: Pernilla Edlund