SWEA Oslo

17/8 Stick-och hantverk tar upp tråden

Foto: Christina Løøf