SWEA Oslo

Ditt medlemskort på mobilen!

Under förra året sökte vi en genomförbar lösning för ett medlemskort med ett större användningsområde än ett traditionellt pappers- eller plastkort. Lösningen blev ett sk digitalt medlemskort som skickas ut i en länk via sms och/eller epost när du har betalat kontingenten och de första korten kunde skickas ut i februari i år, i samband med årsmötet. Först och främst bekräftar det nya kortet ditt medlemskap för det året som kortet anger, tillsammans med ditt namn och medlemsnummer. Medan SWEA-globen och Oslo-loggan bidrar till ett både tydligt och trevligt styrkande av vår SWEA-identitet och gemenskap.

Du kan hämta fram medlemskortet hur många gånger du vill från sms eller epost. Från sms är det lätt att spara det som ett bokmärke/app på mobilen och kunna visa fram för att erhålla en rabatt eller förmån här hemma eller vid besök hos andra avdelningar ute i världen. Medlemsnumret framgår inte bara i siffror utan även i en QR-kod. QR-koden är den pusselaktiga rutan på kortet och i realiteten en tvådimensionell streckkod som kan läsas av mobila enheter med en given programvara. QR-koden kan bl.a. förenkla hanteringen för de som ska registrera att en rabatt ges till en SWEA-medlem och den kan underlätta hanteringen när vi informerar om, och genomför, träffar och andra aktiviteter.

Hur hämtas informationen till korten? Den nya personskyddslagen ställer tydligare krav till föreningens hantering av personuppgifter och ger oss som privatpersoner fler rättigheter. Av den information som du lämnade vid din ansökan om medlemskap i SWEA Oslo ligger följande uppgifter i det system som vi kallar vår medlemsportal, varifrån vi kan skicka ut medlemskort: namn, adress, telefonnummer, e-post, medlemsnummer samt födelseår och yrke (om du uppgett detta). Medlemsportalen finns i elektroniskt format hos en systemleverantör som förvarar uppgifterna enligt kontrakt och enligt föreskrifterna för personskydd och informationssäkerhet. Inga uppgifter från vår medlemsportal får lämnas ut till någon tredje part.  SWEA Oslo styrelse företar registrering och utskick från portalen enligt en framtagen rutin, som provas ännu någon tid. Om någon medlem skulle önska att strykas i portalen och inte längre motta utskick eller tillåta information/administration av medlemsaktiviteter genom den för sin egen personliga del, så tar man kontakt med medlemsansvarig i styrelsen.

Här beskrev vi kortfattat om bakgrunden för att vi har tagit fram SWEA Oslo digitala medlemskort, om den enkla men funktionella kortdesignen och om hur vi hanterar medlemsuppgifterna i den medlemsportal som vi använder för utskicken. Och att vi i framtiden kan förenkla administrationen av våra aktiviteter just genom medlemsportalen.

En liten ”bruksanvisning” om hur du kan lägga upp ditt medlemskort som ett bokmärke/app på din mobilskärm ska du få. Men fråga annars gärna om hjälp närhelst vi ses! Om så skulle vara på självaste Jubileumsfesten – SWEA Oslo 25 år – den 13 april!

Styrelsen