SWEA Oslo

Aktiv i SWEA 2019?

Hej!
Vi söker kandidater till styrelsen 2019. I SWEA Oslo väljs alla på 1 år och därför är det val på alla poster under årsmötet i februari, även om någon skulle ta omval på sin post.

I styrelsen får du tillfälle att lära dig mycket nytt och att driva SWEA Oslo framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande, utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang.

Alla i styrelsen har olika roller, men ansvaret för verksamheten bär man gemensamt. Att sitta i styrelsen innebär att du aktivt arbetar för SWEA och medlemmarnas intressen.

På årsmötet väljs ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, programansvarig, medlemsansvarig, PR-ansvarig och Professional-ansvarig, För mer info om de olika styrelseposterna, se under “Att sitta i styrelsen i SWEA Oslo“.

Vi väljer också revisor och revisorsuppleant samt valberedning.

Hör av dig till sweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com, fyll i formuläret nedan eller ring till oss om du vill veta mer eller är intresserad:

Annika Groven 918 22 835
Anja Rolandsson 901 20 814
Louise Ringberg 416 71 256

Hälsningar!

,