SWEA Oslo

Ordföranden har ordet

Oslo, 6 februari 2018

Hej alla,

Katarina Silfverskiöld, Ordförande SWEA Oslo

Det börjar bli ljusare ute och man märker att våren inte är långt undan, det går redan att höra entusiastiska fåglar som kvittrar och livet känns skönt trots att det fortfarande är kallt ute. Lika härligt är det med SWEA Oslo som har haft ett spännande år med mängder av uppskattade och välbesökta aktiviteter där vi slagit flera av våra egna rekord. Kort och gott – vår avdelning blomstrar! Vi har på två år nästan fördubblat vårt medlemsantal och entusiasmen sjuder på alla aktiviteter. På julbordet slog antal anmälda i taket på hur många vi kan vara i Margaretakyrkan och ljudvolymen var så hög att flera föreslog att vi till nästa gång borde skaffa en mikrofon för att man skulle höra om någon försökte meddela något. Fast å andra sidan – varför avbryta när alla har det så trevligt 😉

SWEA Oslo är som den värsta tonåringen just nu, glad, livlig, högljud, lite ostyrig och inte minst, tendenser till växtvärk.

Växtvärk som kan ge sig uttryck i missförstånd, osäkerhet och tidvis upphettade diskussioner – precis som det är när något växer och ska utvecklas.

För det är det vår avdelning gör, växer och vidareutvecklas, och det är här vi alla tillsammans ska se till att styra utvecklingen och själva ta ansvar hur vi vill att vårt SWEA Oslo ska se ut de närmaste åren. En avdelning där dialogen sätts i högsäte, med högt i tak och plats till alla; gammal som ung, nedstämda och glada, slitna och pigga, nya medlemmar tillsammans med de som varit med sedan starten i 1993, de som bara vill gå på kultur-arr., Professional-arr. eller middagar och de som vill vara med på allt – helt enkelt alla!

Det finns många sätt att delta i utvecklingen och påverka SWEA Oslos verksamhet och framtid. Ett av dem är att ta på sig en av alla de poster/uppgifter som finns inom avdelningen. Ett annat är att möta upp på SWEA Oslos viktigaste möte – årsmötet!

Det är där vi väljer vår styrelse och där alla medlemmar kan ta upp de frågor som berör dem till debatt. Det är där vi gemensamt stakar ut vägen framåt som avdelning inom SWEA-sfären, bestämmer hur vi vill forma vår egen avdelning och hur vi har lust att påverka resten av SWEA. Det finns två sätt att väcka frågor på ett årsmöte; dels kan medlemmar skicka in motioner om frågor de önskar att årsmötet ska ta beslut om, de ska ha kommit in senast den 20 december året innan och till årets möte har det inte kommit in några motioner. Dels kan medlemmar under punkten «Övriga frågor» ta upp frågor man funderar över och vill lufta men i den typen av frågor kan inte årsmötet fatta något beslut.

Som medlemmar räknas de som betalt in årets medlemsavgift.

Ca. hälften av oss avgår ur styrelsen i år och hälften ställer upp till omval till de olika posterna, vilka kan ni se i kallelsen till årsmötet. Även valberedning och revisor ska väljas av årsmötet. Det finns också ett stort antal andra poster inom SWEA Oslo men de välj inte av årsmötet utan tillsätts vid behov av styrelsen, en lista över befintliga poster man kan engagera sig genom hittar ni på swea.no.

Efter årsmötet kan de som vill stanna kvar och njuta av vår kära «huskocks», residensets kock Anders Wigh, goda mat. Sista anmälningsdag till middagen är fredag 9 februari. Så kom på årsmötet, delta i ev. debatter, hälsa de nyvalda välkomna och tacka av de som avgår!

Jag ser fram emot att träffa många av er på årsmötet och ni som av ett eller annat skäl inte kan komma önskar jag en fortsatt härlig tid!

Kram Katarina
Ordf. SWEA Oslo

PS. Om du ännu inte har sett på vår verksamhetsberättelse som kom tillsammans med årsmöteskallelsen, så gör det. Den är en inspiration att läsa tack vare vår sekreterare Louise Ringberg och PR-ansvarig Anna Gleisner Birkeland som har gjort ett gediget arbete med den! DS.


Du hittar tidigare brev från ordföranden här:

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

November 2016

Augusti 2016

Maj 2016

April 2016