SWEA Oslo

Aktiv i SWEA 2020?

Hej!
Vi söker kandidater till styrelsen 2020.
I styrelsen får du tillfälle att lära dig mycket nytt och att driva SWEA Oslo framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande, utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang.

Alla i styrelsen har olika roller, men ansvaret för verksamheten bär man gemensamt. Att sitta i styrelsen innebär att du aktivt arbetar för SWEAs syfte och medlemmarnas intressen.

På årsmötet väljs ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare poster som är obesatta. Vi behöver programansvarig, medlemsansvarig, PR-ansvarig/redaktör och Professional-ansvarig, För mer info om de olika styrelseposterna, se under “Att sitta i styrelsen i SWEA Oslo“.

Vi väljer också revisor och revisorsuppleant samt valberedning.

Hör av dig till sweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com, fyll i formuläret nedan eller ring till Annika eller Helen om du vill veta mer eller är intresserad:

Annika Samuelsson Kjøle, tel 926 37 465
Helen Trosdahl, tel 915 81 569
Malin Sundborn

Hälsningar!

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.