SWEA Oslo

Aktiv i SWEA?

Hej!
Vi söker kandidater till styrelsearbete och arbetsgrupper.
I styrelsen får du tillfälle att lära dig mycket nytt och att driva SWEA Oslo framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande, utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang.
Alla i styrelsen har olika roller, men ansvaret för verksamheten bär man gemensamt. Att sitta i styrelsen innebär att du aktivt arbetar för SWEAs syfte och medlemmarnas intressen.

På årsmötet väljs ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt ytterligare poster som är obesatta. Vi behöver programansvarig, medlemsansvarig, helst PR-ansvarig/redaktör och Professional-ansvarig i styrelsen också, För mer info om de olika styrelseposterna, se under “Att sitta i styrelsen i SWEA Oslo“. Vi väljer också revisor och revisorsuppleant samt valberedning.

Dessutom har vi flera arbetsgrupper. Teamen jobbar med vårt program, PR-kommunikation osv. och det finns alltid plats för en till.
Valberedningen hjälper till och sätter dig i kontakt med rätt person.

Hör av dig till sweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com om du vill veta mer eller är intresserad av att bidra i SWEA Oslo.

Hälsningar
Valberedningen
Maud Ekholm
Anita Mathiesen
Madeleine Widtfelter

, , , ,