SWEA Oslo

Medlemsmötet 22 augusti

Innan programhösten drog igång inbjöd styrelsen till medlemsmöte och vi träffades i lässalen i Svenska kyrkan för att diskutera gemenskapen, aktiviteter och evenemang framöver.

Efter ett trevligt välkomnande av ordföranden inledde medlemsansvarig Anita med medlemsfakta, hon beskrev hur antalet medlemmar har ändrat sig de sista åren, berättade om åldersfördelning och gav några geografiska detaljer. Frågan om hur vi kan appellera till nya medlemmar och framför allt behålla dem väckte ett omedelbart gensvar. Mötesdeltagarna var inställda på att knäcka den koden och kom med flera förslag.

Sedan var det Liselotts tur att ta för sig av sitt uppdrag, programverksamheten, förr och nu.

Det var en inledning till kvällens huvudfråga: Vilka aktiviteter vill vi ha i SWEA Oslo?

 

Vi delades in i 3 grupper. Samtalen runt borden var först lite trevande, men efter ett tag blev vi alla varmare i kläderna och ljudnivån steg för varje minut. Förslag om att runda av grupparbetet avböjdes av deltagarna i två omgångar innan erbjudandet om servering och paus före nästa etapp lockade till avslut i diskuterandet och problemlösandet.

När vi fortsatte med kort rapportering av grupparbetet var det med engagemang och positivitet. Förslag bemöttes med fördjupande tillägg eller plötsliga nya goda idéer. Sekreterare Eva antecknade så pennan glödde, men respektive grupp lovade också att rapportera till henne skriftligen, så att styrelsen får ett sammanfattande underlag att arbeta med.

Innan kvällen var över berättade Kari om styrelsens arbete för att utveckla medlemserbjudanden och förmåner genom samarbete med partners och övriga Sverigefrämjare i Oslo. Till våra möteslotterier har vi fått en större gåva innehållande många fina vinster från Sve Profil. Och till kvällens träff kunde styrelsen lansera en ny medlemsförmån som ger oss betydlig rabatt och bra villkor vid hotellbokning på Thon samt First-hotell inom- och utomlands. Samarbetet med Thon Hotels, länk och vår rabattkod presenteras vid flera tillfällen framöver och info kommer att lämnas skriftligen. Ordet lämnades sen till Miriam Nabunya som berättade om Donationskommittens arbete och tankar runt förslag till årets donation.

Helen Trosdahl fick avrunda kvällen med en inblick i valberedningens arbete för att finna kandidater till nästa års styrelse. Hon anknöt till kvällens frågor genom att påpeka de möjligheter till inflytande över SWEA Oslos verksamhet som styrelsearbetet ger och avslutade med en personlig appell om att vi alla anstränger oss för att ge varandra, särskilt styrelsen, positivt stöd och trygghet. Appellen applåderades.

Avslutningsvis tackade styrelsen deltagarna för aktiv medverkan och positivt engagemang, ett arbete som kan bära frukt för framtiden. Deltagarna tackade i sin tur styrelsen för initiativet och genomförandet av ett medlemsmöte.

Positivt stöd på direkten…

 

Text och foto

Malin Sundborn