SWEA Oslo

Ny PR-ansvarig/redaktör

Malin Sundborn tillträder som PR-ansvarig i SWEA Oslo och övertar uppgifterna som redaktör för tryckta och digitala publikationer, däribland publicering och utveckling av hemsidan.

Malin Sundborn
foto: Kari Styren

Vi glädjer oss till samarbetet!
Styrelsen