SWEA Oslo

Ny styrelse i SWEA Oslo!

Tisdagen den 12 februari samlades 35 Oslo-Sweor till årsmöte i Svenska Margaretakyrkans församlingssal. Vid mötet valdes ny styrelse, revisor och -suppleant och valberedning, medan avgående förtroendevalda tackades av. Efter mötet stannade många kvar till vinprovning och en matbit som vi intog med glädje och stor aptit!

Den nya styrelsen är
Ordförande: Kari Styren (1 år)
Vice ordförande: Kirsi Saikkonen (1 år)
Sekreterare: Eva Collett (1 år)
Kassör: Annika Samuelson Kjøle (1 år)
Medlemsansvarig: Anita Mathiesen (2 år)
Programansvarig: Liselott Ygemar (1 år)
Professionalansvarig: Marianne Raidna Lunde (1 år)

Andra poster
Revisor: Christina Risberg (2 år)
Revisorsuppleant: Ann-Christin Harr (2 år)

Valberedning
Annika Samuelson Kjøle (sammankallande)
Malin Sundborn
Helen Trosdahl

Vidare kompletterades donationskommittén under mötet och består nu av:
Eva Collett, Annika Samuelson Kjøle, Marie-Anne Sekkenes, Miriam Nabunya och Kari Styren.

Posten som PR-ansvarig/redaktör är vakant och styrelsen tar mycket gärna emot frågor och förslag som gäller den rollen eller annat som du som Oslo-Swea har på hjärtat.

Lycka till alla resurser och trevligt samarbete!

, , ,