SWEA Oslo

Nytt från styrelsen

I samband med avgång av en ledamot (Proff) och med den tomma posten programansvarig, gav styrelsen valberedningen i uppdrag att hjälpa till med att fylla de tomma posterna fram till årsmötet. Två kandidater ställde sig till förfogande och följande beslut fattades per capsulam av styrelsen den 3 januari 2019:

Marianne Raidna Lunde adjungeras till ledamot och Professional-ansvarig.
Liselott Ygemar adjungeras till ledamot med förefallande uppgifter.

Med två nya resurser i styrelsen var vi hela sju personer på årets första styrelsemöte. Vilken kanonstart på 2019!

God fortsättning och hoppas att vi ses på årsmötet!
Styrelsen

9 januari 2018