SWEA Oslo

Sommarbrev från ordföranden

Det är sommartid, om än varierande sommarväder på våra breddgrader. För de flesta av oss väcks sommarkänslan alldeles oavsett, av grönskan med dess dofter, sommarprogram på radio och TV, lätta maträtter, musikfestivaler, dans i parken eller på bryggan, stugliv eller båtliv… Och minnen som vi förknippar med Sverige gör sig påminda i skön blandning med nuet. Det är dags för sommarbrev från ordföranden!

Många tillfällen att träffas
Våren gick så outsägligt fort eller kändes det bara så, för att vi hade tillfälle att träffas mest varje vecka? Jag är djupt imponerad av utbudet av aktiviteter som programansvarig Liselott Ygemar har hållit sin hand över och så många har bidragit till. Om det är två av oss som träffas för att åka skidor, vandra eller lära oss bridge, några som går på museum eller konsert tillsammans, åtta som tränar på ett gym, ett 15-tal som gör besök på kiropraktorns arbetsplats eller många som minglar eller äter middag tillsammans – ja, det är olika varianter av vår gemenskap. Bredd och variation skapas med gemensamma krafter och ger så många möjligheter. Att så många är beredda att ta med sig sina intressen och dela med oss andra är lyx i en liten förening som vår avdelning är i vårt världsomslutande SWEA.

Styrelsens arbete
I styrelsen träffas vi en gång i månaden och till dessa möten får vi en ekonomisk rapport om rörelsen från kassör, berättelse om medlemmarna från medlemsansvarig och översikt över aktivitetsprogrammet från programansvarig (se kalendern här på hemsidan). Sistnämnda tar en betydlig del av tiden i våra möten och inkluderar också gruppernas aktiviteter, tex Professional Oslo, som ansvarig Marianne kan diskutera med oss övriga. I styrelsen diskuterar vi i övrigt åtgärder genom vilka vi kan finansiera Sverigefrämjande genom donationer och stipendier, kontaktarbete som stödjer det arbetet och/eller ger nya medlemsförmåner (intresserade bes ta kontakt med styrelseledamot Marianne Raidna Lunde sweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com), aktiviteter för att tydliggöra och förbättra samarbetsrelationerna till andra Sverigefrämjare i Oslo m.m.  Våra möten är i hög grad arbetsmöten med kort fokus och i mindre utsträckning långsiktigt beslutsfattande. Protokollen skickas till regionordförande och till det internationella sekretariatet och vi vet att det vi företar oss i vår avdelning följs med intresse.

Jag vill passa på att ge en eloge till årets styrelseledamöter, övriga förtroendevalda och ansvariga för er insats. Det är ett nöje att umgås, tänka och arbeta tillsammans! Och att se resultaten av insatsen, vare sig det är mingel på Bristol eller nya medlemsförmåner.

Medlemsmöte 22/8
Ett styrelsebeslut den här våren är att inbjuda till medlemsmöte i augusti i syfte att träffas och ge utrymme för glad dialog om vägval utifrån SWEAs syfte och stadgar. Prata om vår avdelning i nuläget, vad vi kan företa oss och hur vi vill forma verksamheten. Vad vill vi ha för aktiviteter och hur kan vi genomföra dom? Hur bidrar vi till Sverigefrämjandet? Hur har vi det med sammanhållningen och samhandlingen – något vi kan och bör göra? Hur delar vi bäst på uppgifterna? Vem kommer att åka till VM i Dubai? Vad tänker styrelsen, valberedningen eller  gruppansvariga i frågor som medlemmarna vill ställa? Medlemsmötet äger rum i i Margaretakyrkans lokaler. Håll av kvällen alla medlemmar och kom!

Här jag befinner mig just nu är det varmt och om än jag säkerligen skulle kunna berätta mer om små och större SWEA-frågor, så väljer jag att avsluta här. Kanske det allra viktigaste ändå är att jag får förmedla glädjen över den gemenskap vi delar och att jag ser fram emot nästa gång vi träffas i SWEA Oslo.

Varma sommarhälsningar
Kari


Kari Styren
Ordförande SWEA Oslo