SWEA Oslo

Stödjer och främjar genom donationer och stipendier

Vid kyrkkaffet söndag 16 december 2018 överräckte SWEA Oslo:s kassör en gåva till Svenska Margaretakyrkans diakoniverksamhet. Ett mycket uppskattat bidrag till materiel och hjälp till personer som lider brist.

Donationen mottogs av församlingens kyrkoherde Per Anders Sandgren och diakon Kristina S Furberg som du ser här tillsammans med Oslo-Swea Annika Samuelsson Kjøle.

Sweor över hela världen engagerar sig för att stödja andra.

Vi inrättar en donationsgrupp för att samla och arbeta med inspel till SWEA Oslo:s donationer och stipendier, och vi tar väldigt gärna emot förslag.
Ta kontakt med Annika!
sweaoslokassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com