SWEA Oslo

Visa att du bryr dig!

Det är mottot i Sve Profilgaver, som betecknande nog givit oss draghjälp till vårt ideella arbete i form av ett urval produkter.

SWEA Oslo ordförande Kari Styren tog emot den ansenliga gåvan från Sve och ser fram emot att packa upp tillsammans med Helen Trosdahl som ansvarar för våra möteslotterier och Eva Collett, sammankallande i vår donationskommitté.

Fortsättning följer, men med detta vill vi rikta ett omedelbart och stort varmt tack till VD Sveinung Sve och Sve Profilgaver i Sandvika. Ett företag som sedan 1982 marknadsför gåvo- och profileringsartiklar för företag och organisationer. Titta gärna in på deras webbsida https://www.sveprofilgaver.no/ med inspiration, produktkataloger och nätbutik.

, ,