SWEA Oslo

21/9 Tala så att det hörs!

Personlig utveckling är ett av våra uttalade intresseområden i Professional-gruppen i SWEA Oslo. Men många av de aktiviteter som vi anordnar under den hatten passar för och engagerar alla medlemmar. Att kommunicera bäst möjligt med omvärlden torde vara ett sådant tema.

Genom SWEA Internationals försorg delar kommunikationskonsult Kim A. Page med sig av sin kompetens och ger sina bästa tips på hur vi med röst och kroppsspråk bäst aktiverar andra inom den ram många av oss nu arbetar eller träffas  – online.

Läs mer här om webbinariet med Kim A. Page.