SWEA Oslo

Årsmöte 2020

Årsmötet anno 2020 hölls i Margaretakyrkans lokaler den 13 februari med ett drygt tjugotal medlemmar närvarande.

Vi togs emot av Eva och Anita från styrelsen, som höll en fast hand om röstlängden och vi bockades av med ett vänligt leende och slussades vidare till mingel i lilla salen. Trevligt att prata lite innan ordföranden kallade till möte i stora salen. Genom närvarande och fullmakter representerades 31 röstberättigade Oslo-Sweor. Mötet var giltigt och ordföranden kunde slå klubban i bordet och sätta igång kl 18 som annonserat.

 

 

Det var ett bra, effektivt och informativt möte. Årsmötet godkände räkenskaper och ansvarsfrihet för styrelsen och dess förslag att bibehålla medlemsavgiften på NOK 400 kommande år, trots att avgifterna till International numera är 33 USD. Mötet valde efter inspel och diskussion att öka donationsbeloppet 2020 jämfört med tidigare år och gav styrelsen mandat att behandla och besluta om mottagare.

Donationskommittén arbetar med ett förslag om Sverigefrämjande utbildning/upplysning knutet till Alfred Nobel (norska utdelningen av fredspriset) och att forma ett projekt som kan engagera utöver den rena donationen. På mötet föreslogs Solvatten  (https://solvatten.org/solvatten-landing-page/) som andra avdelningar donerat medel till.

 

 

 

Valberedningen hade gjort ett grundligt arbete och den nya styrelsen och övriga uppdragstagare valdes vid öppen votering. Så, när alla fjolårets bidragande Sweor var behörigen tackade, däribland avgående styrelsens Kirsi Saikkonen, Marianne Raidna Lunde och Liselott Ygemar, och den nya styrelsen väl mottagen och mötet formellt avslutat, så var det dags för goda danska smørbrød och quiz som de flesta hade anmält sig till. Vi åt, pratade, skrattade – det var riktigt fin SWEA-stämning.

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen med ordföranden i spetsen. Det läggs ner otroligt många timmar, dag som natt, på att förbereda årsmötet och för att hjulen i SWEA  Oslo hålls igång. Vi som medlemmar är lyckligt lottade som kan njuta frukterna av det arbete som detta gäng lägger ned. Jag ser fram mot ett nytt SWEA-år 2020!

Malin Sundborn