SWEA Oslo

14/9 Vad har vi lärt oss av pandemin?

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 14-09-2021
18:30 – 20:30


Vad har vi lärt oss av pandemin? Vad tar vi med oss vidare i vårt professionella liv (jobb, studier, föreningsliv, hobby)?
Kom gärna förberedd med 2-3 positiva lärdomar (och kanske en negativ).

18:30 – 19:00 Mingel
19:00 – 20:00 Möte
20:00-20:30 Eftersnack

Enkel fika ca kr 20
Anmälan: senast söndag 12/9 till sweaosloprof@gmail.com

Vi önskar ett nätverk där vi aktivt stöttar, hjälper och backar upp varandra.
Välkomna alla Oslo-Sweor!

Professional-teamet
Anja, Lena, Lisa, Maria och Ulrika