SWEA Oslo

Första tisdagen i månaden!

Med varje ny medlem stärker vi vårt nätverk. Vem är du och vad vill och kan du bidra med av din erfarenhet, kunskap, hjälp, stöd och inspiration till andra?

I Professionalgruppen har vi regelbundna träffar, varav några online, där man bekantar sig närmare med varandra, medlemmarnas kompetens och erfarenhet från arbete och arbetsplatser.

Vid ett mingel i början av träffen, presenterar kvällens deltagare sig kort för varandra:

  • Vem är du och vad vill du berätta om just dig?
  • Vad jobbar du med eller har varit verksam inom?
  • Vad önskar/kan du ge nätverket av stöd eller tips?

Sen håller en av oss en närmare presentation om sitt arbets- eller kunskapsområde, sitt nuvarande/tidigare yrkesliv eller arbetsplats.
Tidigare teman framgår under Aktiviteter/Genomförda aktiviteter här på sidan.

Utbudet av “Vem är vi”-möten styrs helt av efterfrågan att vilja presentera sig och sina erfarenheter.

Första tisdagen i månaden träffas vi.
Information om plats och tid samt eventuell länk lämnas i programutskick, event samt i Professional- och medlemsgruppen på Facebook i nära anknytning till mötet.

Mycket mycket välkomna alla Oslo-Sweor!
Professional-teamet

, , , , ,