SWEA Oslo

Andra tisdagen i månaden…

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 09-03-2021
18:45 – 20:15


Varmt välkomna till mars månads Zoom-möte med SWEA Professional Oslo!

Vi har fått flera funderingar från medlemmar om;  «Kan jag vara med i Professional?», «Passar jag in här?», «Har jag tillräckligt med kunskap och erfarenhet»? Svaret är utan tvekan JA!
Vi önskar ett öppet forum där alla får dela med sig av sina egna erfarenheter och intressen, där trygghet och engagemang är viktigt, eftersom alla medlemmar tillsammans skapar Professional-gruppen i SWEA Oslo.

Mars
Som mars månads presentatör har vi den stora glädjen att presentera Anna-Pia Hellstedt.
Anna Pia vill prata om temat; “Vad är framgång för dig”.

Det handlar om att lära känna sina styrkor, så att de blir naturliga hjälpare på vägen.

Framgång är en subjektiv process. Det är när vi börjar jämföra oss med andra som det blir svårigheter.
Vi har olika roller i yrkeslivet. Inuti yrkesrollen finns en människa. Alla människor har grundläggande behov av att ha framgång – på sitt eget vis.

Anna Pia har mer än 20 års erfarenhet av att coacha ledare och medarbetare att nå fram till ett större välmående med sig själva. Detta är hennes hjärtefråga;  «Hur kan vi skapa enastående resultat om vi inte mår bra? För vem gör vi det i så fall?» Enligt ledarskapsforskningen råder inget tvivel idag om att de bästa prestationerna hänger intimt ihop med välmående och hållbart engagemang.

Agenda:
18.45 – 19.00 Mingel
19.00 – 20.00 alla presenterar sig kort, (du kan vara med utan att presentera dig)
därefter har vi en längre presentation från en av våra medlemmar.
20.00 – 20.15 Eftersnack

April
På zoom-mötet i april kommer Anita Mathiesen att presentera sin kunskap och sina erfarenheter från forskningens värld.

Mycket mycket välkomna alla Oslo-Sweor!
Professional-teamet

Maria, Mia och Ulrika

 

Och är du inte SWEA, men intresserad av vår gemenskap, så läs mer på sidan om medlemskap!