SWEA Oslo

ÅRSMÖTET startar 11/2. Din röst är viktig!

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 11-02-2021 – 19-02-2021
18:00


Hjärtligt välkommen till årsmöte i SWEA Oslo!
Årets möte sker på grund av COVID-19-pandemin online, med användning av föreningslösningen DIGITALT ÅRSMØTE.

DIN RÖST ÄR VIKTIG
Vi är tacksamma att vi i Norge har den här möjligheten. Lösningen är mycket enkel att använda utan förkunskaper och utan behov av särskild app/programvara, vilket skulle göra den tillgänglig för flest möjligt av SWEA Oslo medlemmar.
OsloSweor 2021 (du har betalat medlemsavgift för 2021) registreras i lösningen fram till årsmötet startar och erhåller inbjudan till årsmötet per sms, varefter deltagande kan ske under 8 dagar i följd.

Inbjudan och årsmötehandlingar skickas föregående års medlemmar per mail i god tid före mötet.
Anvisningar för deltagande förklaras närmare.
Ta gärna kontakt med medlemsansvarig i god tid före mötet om du har frågor eller saknar något: sweaoslomedlem@gmail.com

Årsmötet öppnas kl.18:00 den 11 februari 2021.
Kan du inte delta, tex för att du inte har mobil eller norskt mobilnummer eller av annat skäl, så har du möjlighet att ge fullmakt till en annan medlem. Anvisning och fullmakt infogas årsmötehandlingarna.

Intresserade som inte är medlemmar vid årsmötets start, kan ta kontakt med medlemsansvarig. Information om det pågående mötet lämnas i möjligaste mån.

VÄLKOMMEN!
SWEA Oslo styrelse