SWEA Oslo

Vi tog oss till Paris!

STEGRÄKNINGSUTMANINGEN

Så många som hängde med. Med en otrolig ”go” 😊. Efter andra veckans stegräkning fick vi faktiskt fundera till. Hur ska vi bete oss för att INTE komma till Paris förrän den sjätte och sista veckan??? Det var en härlig upplevelse för oss som sysslade med det praktiska. Och vi hittade ju en rolig väg genom Europa tillsammans.

Tack för 6 veckor av ”gemenskap på avstånd”
Vi hoppas att du som har gått med oss, eller följt vår färd, har rest med oss i fantasin, på kartan eller genom fotona. Att gamla minnen vaknat till liv och en och annan dröm har tagit form om nya upplevelser som väntar här eller där.

När det gäller gruppens resultat genom gemensamma ansträngningar, blev genomsnittet steg per deltagare 393 000 – alltså 65 500 steg i veckan!
Bland 33 deltagare premierades fem för hedervärd insats, varav första platsen intogs av Bente Kjeang och andra platsen av Kerstin Wollan. Bravo!

Så är det dags att ta farväl i stegräknargruppen. I alla fall för den här gången.
Vi hoppas att alla fortsätter att gå och motionera, alla i sin egen takt.
Ta gärna med dig dessa visa ord på vägen:

Programkommittén
Emma, Eva, Helen och Karin