SWEA Oslo

Välkommen tillbaka!

HÖSTSTART

Likt fladdrande fjäril, vår sommar flög bort

så snabbt ifrån blomma, till blomma.

fylld utav fägring och färg, men så kort

nästan innan vi ens, sett den komma.

Men hösten den har ju sin charm, även den

vi gläds, över att återses igen.

Efter sommarveckor fria.

 

“Skrivlusten”
Sonja Sandström, Skellefteå, augusti 2008