Oslo

SWEA Oslo

Aktiv SWEA?

SWEA har genom sina stadgar tydliga uppgifter både gentemot egna medlemmar och omvärlden.
Att engagera sig i styrelsearbete, kommittéer eller ta ansvar för särskilda aktiviteter eller projekt är att bidra konkret till verksamhet, tillväxt och framtida utveckling.

Dagens 6 000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 30-tal länder kan bli fler.
Årligen 2 miljoner svenska kronor i stipendier och donationer till svenskrelaterade projekt kan öka.

SWEA är ett värdefullt nätverk!

Vill du också engagera dig i SWEA?

Ta kontakt med styrelsens ledamöter.