SWEA Oslo

Årsmöte i VEMA

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 10-10-2020
14:00 – 15:00


Årsmötet i vår region VEMA, vid vilket vår ordförande deltar och alla medlemmar kan följa, äger rum via Zoom i år.

Årsmötet genomförs lördag 10 oktober 2020 kl. 14-15 ca och kallelse har skickats ut.
Anmäl dig senast 30/9 till ordf: sweaosloordf@gmail.com
Länk erhålles efter anmälan.

Styrelsen