SWEA Oslo

Stick- och hantverksträff igen!

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 24-10-2018
17:00


Välkommen till träff i Stick- och Hantverksgruppen hos Sonja Nilsen onsdag 24/10 kl. 17.00!
Anmälan till lenamostling@gmail.com senast 16/10.

 

hälsningar Lena
SWEA Oslo
Stick- och hantverksgruppen