SWEA Oslo

Styrelsemöte

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 24-02-2020
18:00 – 21:00


Så är det dags för styrelsen 2020 att samlas.

Vid årsmötet 13/2 valdes som
ordförande Kari Styren
vice.ordförande Maud Nordstrand
sekreterare Madeleine Widtfelter
kassör Annika Samuelson Kjøle
medan Anita Mathiesen fortsätter som medlemsansvarig ett år till.

Som ledamot och kandidat till programansvarig valdes Eva Collett
och Malin Sundborn, som kandidat till PR-ansvarig.

Har du som medlem något på hjärtat?
Ta kontakt med medlemsansvarig Anita Mathiesen: sweaoslomedlem@gmail.com