SWEA Oslo

Styrelsemöte online

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 16-06-2020
17:00 – 20:00


Så är det dags för styrelsen 2020 att samlas till sitt fjärde möte.

Styrelsen består av
ordförande Kari Styren
vice.ordförande Maud Nordstrand
sekreterare Madeleine Widtfelter
kassör Annika Samuelson Kjøle
medlemsansvarig Anita Mathiesen
programansvarig Eva Collett
och Malin Sundborn PR-ansvarig.

Har du som medlem något på hjärtat?
Ta kontakt med medlemsansvarig Anita Mathiesen: sweaoslomedlem@gmail.com