SWEA Oslo

Styrelsemöte VEMA

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 03-11-2020
19:00 – 21:00


I kväll har regionsstyrelsen sammanträde via Zoom.
SWEA Oslo ordförande deltar.

Styrelsen