SWEA Oslo

Styrelsemöte VEMA

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 13-01-2021
19:00 – 21:00


I kväll har regionsstyrelsen sammanträde via Zoom.
SWEA Oslo ordförande deltar.

Styrelsen