SWEA Oslos årsmöte 2024

När

15 februari, 2024    
18:00 - 21:00

Event Type

SWEA Oslos årsmöte 2024

När:  Torsdagen den 15 februari, kl 18:00 med efterföljande enklare tilltugg. Registrering från kl 17:00
Var:  I centrala Oslo. Lokal bekräftas i kallelsen.
Övrigt: Kallelse och årsmöteshandlingar utsänds till alla medlemmar  i stadgeenlig tid och ordning. I utskicket ingår även information om plats, kostnad, program och praktiska detaljer.
Eventuella motioner ska insändas före den 20 december 2023 till oslo@swea.org.
Mvh
Styrelsen