SWEA Oslo

VEMA styrelsemöte

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 02-04-2019
19:00 – 21:00


Den här kvällen har vår regionstyrelse telefonmöte.
Vår ordförande deltar.

Har du några frågor?
Hör av dig till ordföranden, sweaosloordf@gmail.com

Styrelsen