SWEA Oslo

Kommande möten

SWEA-gemenskap på sitt bästa kan upplevas på regionala och internationella möten!

Här kan du läsa mer om kommande möten som du kan delta vid:
https://swea.org/kommande-moten/

Och får du lust att anmäla dig – ta gärna kontakt med oss för att höra om fler Oslo-Sweor
har resplaner.

Styrelsen