SWEA Oslo

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till SWEA Oslo är på 400 NOK för 2017.

Medlemmar under 25 år betalar halv avgift.

Ny medlem efter 1 september 2017 betalar halv avgift av ordinarie medlemsavgift = 200 NOK.

Medlemsavgiften betalas till SWEA Oslos konto 90460507048.