SWEA Oslo

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till SWEA Oslo är 400 NOK.

Medlemmar under 25 år betalar halv avgift.

Ny medlem efter 1 september betalar halv avgift av ordinarie medlemsavgift = 200 NOK.

Efter att vi har mottagit din medlemsanökan skickas en faktura på medlemsavgiften från SWEA Oslo till din e-post. Om du mot förmodan inte mottar någon faktura, vänligen ta kontakt med kassören, sweaoslokassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.