SWEA Oslo

Medlemsansökan

Hjärtligt välkommen till SWEA Oslo
anmäl dig, klicka på medlemsblanketten här.

För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning. Medlemsavgift 2021 är 400 NOK.

Är det något du undrar före eller efter att du skickat in din ansökan, ta gärna kontakt med vår medlemsansvarige: sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Styrelsen
SWEA Oslo