SWEA Oslo

Styrelsen 2019

består av

Ordförande: Kari Styren  sweaosloordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Vice ordförande: Kirsi Saikkonen  sweaosloviceordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Sekreterare: Eva Collett  sweaoslosekr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Kassör: Annika Samuelson Kjøle  sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Medlemsansvarig: Anita Mathiesen  sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Programansvarig: Liselott Ygemar sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Professionalansvarig: Marianne Raidna Lunde sweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Andra poster

Revisor: Christina Risberg
Revisorsuppleant: Ann-Christin Harr

Valberedning
Annika Samuelson Kjøle (sammankallande)
Malin Sundborn
Helen Trosdahl

Donationskommitté:
Eva Collett (smk)
Miriam Nabunya

PR-ansvarig/redaktör: Malin Sundborn
Lotteriansvarig: Helen Trosdahl
Produktansvarig: Kirsi Saikkonen

Kanske du har lust att vara med och bidra? Hör av dig till

Programkommittén – sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
PR-teametsweaoslosponsor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Professional-teamet sweaosloprofessional(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Valberedningensweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Andra kontaktuppgifter

SWEA Oslo omsorg: sweaosloomsorg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
SWEA Professional Oslo: sweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Telemark-gruppen: ta kontakt med maline.knutsen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com