SWEA Oslo

Styrelsen 2020

består av

Ordförande: Kari Styren  sweaosloordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Vice ordförande: Maud Nordstrand sweaosloviceordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Sekreterare: Madeleine Widtfelter  sweaoslosekr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Kassör: Annika Samuelson Kjøle  sweaoslokassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Medlemsansvarig: Anita Mathiesen  sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Ledamot: Eva Collett  sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Ledamot: Malin Sundborn  sweaosloweb(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Andra poster

Revisor: Christina Risberg
Revisorsuppleant: Ann-Christin Harr

Valberedning
Helen Trosdahl (smk)
Annika Samuelson Kjøle
Kirsi Saikkonen

Donationskommitté:
Eva Collett (smk)
Maud Nordstrand
Miriam Nabunya

PR-ansvarig/redaktör: Malin Sundborn
Lotteriansvarig: Helen Trosdahl
Produktansvarig: skriv till swea.oslo(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kanske du har lust att vara med och bidra? Hör av dig till

Programkommittén – sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
PR-teametsweaosloweb(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Valberedningensweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Andra kontaktuppgifter

SWEA Oslo omsorg: sweaosloomsorg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
SWEA Professional Oslo: sweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Telemark-gruppen: ta kontakt med maline.knutsen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com