SWEA Oslo

Styrelsen 2021

består av

Ordförande: Marianne Raidna Lunde  sweaosloordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Vice ordförande: Lisette Rein sweaosloviceordf(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Sekreterare: Madeleine Widtfelter  sweaoslosekr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Kassör: Katrine Flåskjer  sweaoslokassor(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Medlemsansvarig: Maria Aronsen sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Programansvarig: Eva Collett (t.f. från 4 april 2021) sweaosloprogram(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Andra poster

Revisor: Ann-Christin Harr
Revisorsuppleant: Christina Risberg

Valberedning
Maud Ekholm (smk)
Anita Mathiesen
Madeleine Widtfelter

Kommittéer och grupper

Donationskommitté:
Maud Ekholm, Miriam Nabunya, Kari Styren

Programkommitté sweaosloprogramgrupp(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Eva Collett (programansvarig), Karin Lexell, Emma Rydgren Haugen, Helen Trosdahl

Professional-teametsweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Ulrika Starkenberg (smk), Maria Olsson, Lisa Orstadius

PR-teametsweaoslopr(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Kari Styren, Malin Sundborn

Professional-teametsweaosloprof(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com
Maria Olsson, Ulrika Starkenberg

Lotteriansvarig: Helen Trosdahl
Produkter: skriv till swea.oslo(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Golf-gruppen: Catharina Hdr Haugen
Stick- och hantverksgruppen: Lena Östling

Kanske du har lust att vara med och bidra?
Hör av dig till någon av medlemmarna i kommitté eller grupp eller skriv till Valberedningen – sweaoslovalberedning(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com