SWEA Oslo

SWEA Art

SWEA Art är ett nätverk inom SWEA International och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA.

SWEA Art vill vara en inspirationskälla och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA. Främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell eller amatör – och alla däremellan, som kan motiveras att börja eller fortsätta att skapa.

Vi har ingen egen Art-grupp i Oslo för närvarande, men genom det internationella nätverket ges kreativa och konstnärer möjlighet att utväxla information och erfarenhet, organisera ateljébyten, ge varandra tips om utställningsmöjligheter mm

Välkommen till SWEA Art!
Läs mer här: https://art.swea.org/

 

Inlägg om SWEA Art

SWEA ART: Förlängd anmälningstid internetutställning

Anmälningstiden för att delta i SWEA och SWEA Art’s internetutställning har förlängts till 24 mars!

Utställningen: Alla konstnärer/kreativa Sweor inom SWEA och SWEA Art inbjuds att delta i en internetutställning som kommer att lanseras den 11 maj 2019 och publiceras på SWEAs och SWEA Arts hemsidor. 
Tema: SWEA 40 år – Världsvid Vänskap
Verk Konst i valfri teknik, material och storlek. Du får delta med ett verk. Det kan vara måleri, foto, skulptur, keramik, collage, smycken, etc

SWEA Arts styrgrupp kommer granska att alla insända verk överensstämmer med temat ovan.

Läs mer här: https://art.swea.org/2019/forlangd-anmalningstid-internetutstallning/
Lycka till!

 

SWEA Art Oslo – Utveckla din kreativitet

SWEA Art

Vill Du utveckla din kreativitet?

SWEA Art är ett nätverk för alla skapande kvinnor inom SWEA. SWEA Art vill vara en inspirationskälla att börja skapa och främja utbyte mellan konstnärer. Läs mer på SWEA Arts webbsida

http://art.swea.org/

SWEA Art Oslo bildades våren 2014 med hjälp av Eva Måsen Duckert som är medlem i SWEA Art Göteborg. Vi är idag sju medlemmar. Som nystartad grupp känner vi oss för hur vi fungerar tillsammans och hur vi önskar att utveckla SWEA Art Oslo. Vi saknar inte idéer även om det var en stund sedan några av oss höll i en pensel. Vi är på god väg att utveckla oss till en kreativ grupp.

Vi håller till i Svenska Margaretakyrkans läsrum som vi får låna mellan kl.16-20 varannan torsdag efter avtal med kyrkan.

För mer information kontakta

Eva Schia  eva(Replace this parenthesis with the @ sign)schia.com