SWEA Oslo

SWEA Art

SWEA Art är ett nätverk inom SWEA International och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA.

SWEA Art vill vara en inspirationskälla och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA. Främja utbyte mellan konstnärer – för dig som är professionell eller amatör – och alla däremellan, som kan motiveras att börja eller fortsätta att skapa.

Vi har ingen egen Art-grupp i Oslo för närvarande, men genom det internationella nätverket ges kreativa och konstnärer möjlighet att utväxla information och erfarenhet, organisera ateljébyten, ge varandra tips om utställningsmöjligheter mm

Välkommen till SWEA Art!
Läs mer här: https://art.swea.org/

 

Inlägg om SWEA Art