SWEA Oslo

Tag Archives | sista nytt

Visa att du bryr dig!

Det är mottot i Sve Profilgaver, som betecknande nog givit oss draghjälp till vårt ideella arbete i form av ett urval produkter. SWEA Oslo ordförande Kari Styren tog emot den ansenliga gåvan från Sve och ser fram emot att packa upp tillsammans med Helen Trosdahl som ansvarar för våra möteslotterier och Eva Collett, sammankallande i […]

Continue Reading

Ny PR-ansvarig/redaktör

Malin Sundborn tillträder som PR-ansvarig i SWEA Oslo och övertar uppgifterna som redaktör för tryckta och digitala publikationer, däribland publicering och utveckling av hemsidan. Malin Sundborn foto: Kari Styren Vi glädjer oss till samarbetet! Styrelsen 

Continue Reading

MEDLEMSERBJUDANDE

MAJ-JUNI 2019 Välkommen till en gratis 30-minuters konsultation med behandling för alla nya SWEA-kunder. Ann-Marie Hansson Lilleaker Kiropraktikk tel 413 30 410 Du bekräftar ditt medlemskap med ditt digitala medlemskort.

Continue Reading

SWEA ART: Förlängd anmälningstid internetutställning

Anmälningstiden för att delta i SWEA och SWEA Art’s internetutställning har förlängts till 24 mars! Utställningen: Alla konstnärer/kreativa Sweor inom SWEA och SWEA Art inbjuds att delta i en internetutställning som kommer att lanseras den 11 maj 2019 och publiceras på SWEAs och SWEA Arts hemsidor.  Tema: SWEA 40 år – Världsvid Vänskap Verk Konst i valfri teknik, […]

Continue Reading

Ny styrelse i SWEA Oslo!

Tisdagen den 12 februari samlades 35 Oslo-Sweor till årsmöte i Svenska Margaretakyrkans församlingssal. Vid mötet valdes ny styrelse, revisor och -suppleant och valberedning, medan avgående förtroendevalda tackades av. Efter mötet stannade många kvar till vinprovning och en matbit som vi intog med glädje och stor aptit! Den nya styrelsen är Ordförande: Kari Styren (1 år) […]

Continue Reading

Hej alla kreativa!

SWEA och SWEA Art bjuder in alla konstnärer inom SWEA och SWEA Art att delta i en internetutställning som kommer att lanseras den 11 maj 2019 på SWEAs och SWEA Arts hemsidor. Tema är SWEA 40 år – Världsvid Vänskap. Läs mer här: https://art.swea.org/2018/swea-40-ar-internetutstallning/

Continue Reading

Nytt från styrelsen

I samband med avgång av en ledamot (Proff) och med den tomma posten programansvarig, gav styrelsen valberedningen i uppdrag att hjälpa till med att fylla de tomma posterna fram till årsmötet. Två kandidater ställde sig till förfogande och följande beslut fattades per capsulam av styrelsen den 3 januari 2019: Marianne Raidna Lunde adjungeras till ledamot […]

Continue Reading