SWEA Oslo

Tag Archives | slider

Andra tisdagen i månaden!

Med varje ny medlem stärker vi vårt nätverk. Vem är du och vad vill och kan du bidra med av din erfarenhet, kunskap, hjälp, stöd och inspiration till andra? I Professionalgruppen har vi regelbundna träffar, varav några online, där man bekantar sig närmare med varandra, medlemmarnas kompetens och erfarenhet från arbete och arbetsplatser. Vid ett […]

Continue Reading

Välkommen till SWEA Oslo!

Välkommen till SWEA Oslo, en gemenskap du inte vill vara utan SWEA Oslo är den bästa plattformen för professionellt och privat nätverkande för svenska och svensktalande kvinnor bosatta i Norge.

Continue Reading

Vår trevliga gemenskap! Med globalt nätverk. Häng med!

SWEA Oslo är en av ett 70-tal avdelningar i SWEA International, som är ett nätverk bestående av cirka 7000 svensktalande kvinnor bosatta runt om i världen. I Oslo är vi ca 150 Sweor som träffas vid olika arrangemang under året. Av tradition ordnar vi varje år våra fasta middagar som Valborgmiddag, Sommarmiddag,  Kräftskiva, Ärtsoppa med […]

Continue Reading

Aktiv i SWEA?

Hej! Vi söker kandidater till styrelsearbete och arbetsgrupper. I styrelsen får du tillfälle att lära dig mycket nytt och att driva SWEA Oslo framåt. Glada kvällar med likasinnade Sweor ingår också. Erfarenhet är inte avgörande, utan snarare dina egenskaper, ditt intresse och ditt engagemang. Alla i styrelsen har olika roller, men ansvaret för verksamheten bär […]

Continue Reading

Brukar du tippa?

2017-04-02  Är du en av de som hoppas på storvinsten varje vecka, eller en som sitter och tycker det är lite kul att kryssa för – ibland blir det ju några kronor ändå och det är otroligt  spännande, eller är du den som stödjer en förening eller organisation som du tycker gör något bra? Kanske […]

Continue Reading