Välkommen!

Vi har en gemenskap du inte vill vara utan

SWEA Oslo är den bästa plattformen för professionellt och privat nätverkande för svenska och svensktalande kvinnor bosatta i Norge. 

SWEA Oslo är en icke-vinstdrivande, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som bor i Norge. Vi har medlemmar framför allt i Oslo-området, men också i Østlandsområdet och söderöver t.om. Telemark. Vi är för närvarande 140 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund.