SWEA Oslo

Vem kan bli medlem

Bli medlem i SWEA!

Är du intresserad av att bli medlem i SWEA Oslo?
Vi har för närvarande 160 medlemmar och vill gärna att flera kommer med i vår gemenskap.

Talar du svenska eller är en svensk kvinna över 18 år och bor fast i Norge eller pendlar regelbundet till Sverige så är du välkommen att bli medlem i SWEA Oslo.

Som medlem i SWEA Oslo är du också medlem i SWEA International och del av ett världsomfattande nätverk av svensktalande kvinnor.
Läs mer om medlemsförmåner lokalt och internationellt.

Vår ordinarie medlemsavgift är 400 NOK.
Blir du medlem efter den 1 september betalar du halv årsavgift.
Medlemmar under 25 år betalar 200 NOK per år och 100 NOK efter 1 september.

Ansökan hittar du här.

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med vår medlemsansvarig på: sweaoslomedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Välkommen!

swea-flickor

 

 

Adressen till SWEA Oslo är:

SWEA Oslo, Postboks 2549 Solli, NO-0202 Oslo